Thống nhất thời điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Bắt đầu từ trung tuần tháng 11 sẽ thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh: LĐ
Bắt đầu từ trung tuần tháng 11 sẽ thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh: LĐ
Bắt đầu từ trung tuần tháng 11 sẽ thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh: LĐ
Lên top