Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sổ tay:

Thông điệp từ một cuộc triển lãm ở Hàn Quốc