Thời trang phụ nữ Sài Gòn trước năm 1975 có gì khác biệt?

Một phụ nữ Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: TTT.
Một phụ nữ Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: TTT.
Một phụ nữ Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: TTT.
Lên top