Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sổ tay:

Thôi, cứ xem phim Nhật vậy