Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

“Thiếu thiết chế văn hóa cho công nhân, có trách nhiệm của ngành văn hóa”

Lên top