Thiệt hại do COVID-19, du lịch Đà Nẵng vẫn “ghi điểm” với du khách

Thiệt hại do COVID-19, du lịch Đà Nẵng vẫn “ghi điểm” tuyệt đối với du khách. Ảnh: TT
Thiệt hại do COVID-19, du lịch Đà Nẵng vẫn “ghi điểm” tuyệt đối với du khách. Ảnh: TT
Thiệt hại do COVID-19, du lịch Đà Nẵng vẫn “ghi điểm” tuyệt đối với du khách. Ảnh: TT
Lên top