“Thiên Thiên” hay phép màu của đạo diễn Việt Linh?