Thiện Nhân khóc khi bị Cẩm Ly “bắt” hát “Cô Đôi thượng ngàn”