Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thí sinh đội Noo Phước Thịnh khiến Phương Thanh bật khóc