Thí sinh đội Noo Phước Thịnh khiến Phương Thanh bật khóc