Thị Nở là hoa hậu, Mị nổi loạn: Thời văn học "lên ngôi" trong MV ca nhạc

Lên top