Thêm 10 ca khúc sáng tác trước năm 1975 được cấp phép

Khán giả bất ngờ khi "Còn thương rau đắng mọc sau hè" đến giờ mới được cấp phép. Ảnh: T.L
Khán giả bất ngờ khi "Còn thương rau đắng mọc sau hè" đến giờ mới được cấp phép. Ảnh: T.L