The X-Factor: Adam hú hồn thoát hiểm lần thứ 2, The Wings ngậm ngùi chia tay cuộc chơi