Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020

Đây là lần thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 thứ 2. Trước đó là thay đổi từ ngày 1 - 6.4 sang 28.8 - 2.9 do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: PĐ.
Đây là lần thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 thứ 2. Trước đó là thay đổi từ ngày 1 - 6.4 sang 28.8 - 2.9 do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: PĐ.
Đây là lần thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 thứ 2. Trước đó là thay đổi từ ngày 1 - 6.4 sang 28.8 - 2.9 do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: PĐ.
Lên top