Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tháo mác 18+ cho triển lãm nude: “Cởi trói” nghệ thuật hay “sự nhố nhăng”