Thanh Thảo, Bằng Kiều, Quang Minh, hoa hậu Thu Hoài đến tiễn biệt Phi Nhung

Các nghệ sĩ đến tiễn biệt cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: GĐCC.
Các nghệ sĩ đến tiễn biệt cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: GĐCC.
Các nghệ sĩ đến tiễn biệt cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: GĐCC.
Lên top