Thanh Sơn, Khả Ngân: "Kết phim 11 tháng 5 ngày sẽ làm thỏa mãn khán giả"

Thanh Sơn và Khả Ngân tiết lộ về kết phim "11 tháng 5 ngày". Ảnh: NSX.
Thanh Sơn và Khả Ngân tiết lộ về kết phim "11 tháng 5 ngày". Ảnh: NSX.
Thanh Sơn và Khả Ngân tiết lộ về kết phim "11 tháng 5 ngày". Ảnh: NSX.
Lên top