Thành lập Hiệp hội cải lương để “cứu” nghệ thuật cải lương đang lụi tàn

Hiệp hội cải lương ra đời, sẽ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp bảo về quyền lợi chính đáng của anh em nghệ sĩ.
Hiệp hội cải lương ra đời, sẽ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp bảo về quyền lợi chính đáng của anh em nghệ sĩ.
Hiệp hội cải lương ra đời, sẽ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp bảo về quyền lợi chính đáng của anh em nghệ sĩ.
Lên top