Thanh Lam, Hồng Nhung và hàng chục nghệ sĩ cổ vũ cả nước vượt qua đại dịch

Thanh Lam và Hồng Nhung tham gia "Nối vòng tay lớn". Ảnh: BTC.
Thanh Lam và Hồng Nhung tham gia "Nối vòng tay lớn". Ảnh: BTC.
Thanh Lam và Hồng Nhung tham gia "Nối vòng tay lớn". Ảnh: BTC.
Lên top