Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hóa: Xin ý kiến góp ý về một loạt biểu tượng và huy hiệu