Thanh Hà, Quang Dũng đưa khán giả đến miền "Không tên" của Vũ Thành An

Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những bài Không tên.
Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những bài Không tên.
Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những bài Không tên.
Lên top