Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thành cổ Sơn Tây vẫn đang bị “đổ bê tông”