"Tháng Năm nhớ Bác" của họa sĩ Thái Hòa

Ảnh: Thuỳ Dương.
Ảnh: Thuỳ Dương.
Ảnh: Thuỳ Dương.
Lên top