Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thăng hoa cùng áo dài tại Festival 2016