Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam:

Thảm trạng của “niềm tự hào” du lịch

Nhiều công trình đã đổ nát, xuống cấp nghiêm  trọng, không có biển chỉ dẫn.  Ảnh: B.T-H.N
Nhiều công trình đã đổ nát, xuống cấp nghiêm trọng, không có biển chỉ dẫn. Ảnh: B.T-H.N
Nhiều công trình đã đổ nát, xuống cấp nghiêm trọng, không có biển chỉ dẫn. Ảnh: B.T-H.N
Lên top