Thái Quán Chúng đoạt Giải nhất Cuộc thi ảnh Những dòng sông Việt Nam.

Lên top