Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thái Kim Đỉnh - cây đại thụ của văn hóa xứ Nghệ đã khuất bóng

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (ảnh: PVT)
Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (ảnh: PVT)