Tết Tân Sửu nhớ về 2 bộ phim kinh điển liên quan đến trâu của màn ảnh Việt

Hai bộ phim kinh điển liên quan đến loài trâu cần xem trong dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: ĐPCC.
Hai bộ phim kinh điển liên quan đến loài trâu cần xem trong dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: ĐPCC.
Hai bộ phim kinh điển liên quan đến loài trâu cần xem trong dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: ĐPCC.
Lên top