Tết ông Công, ông Táo có nguồn gốc từ đâu?

Bộ mũ quan ông Công, ông Táo. Nguồn: TCKS.
Bộ mũ quan ông Công, ông Táo. Nguồn: TCKS.
Bộ mũ quan ông Công, ông Táo. Nguồn: TCKS.
Lên top