Tay golf hàng đầu thế giới thập niên 80 trở thành tân Đại sứ du lịch Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao quyết định bổ nhiệm ông Greg Norman làm đại sứ du lịch Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao quyết định bổ nhiệm ông Greg Norman làm đại sứ du lịch Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao quyết định bổ nhiệm ông Greg Norman làm đại sứ du lịch Việt Nam.
Lên top