"Tây du ký" và những phiên bản gây nhiều tranh cãi: Đâu là nguyên nhân?

Các phiên bản Tây du ký gây tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Các phiên bản Tây du ký gây tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Các phiên bản Tây du ký gây tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Lên top