"Táo y tế" Vân Dung xác nhận Chí Trung sẽ tham gia Táo Quân 2019

Quang Thắng - Chí Trung - Vân Dung - Tự Long (từ trái qua phải). Ảnh: VTV.
Quang Thắng - Chí Trung - Vân Dung - Tự Long (từ trái qua phải). Ảnh: VTV.
Quang Thắng - Chí Trung - Vân Dung - Tự Long (từ trái qua phải). Ảnh: VTV.
Lên top