Tận cùng bi kịch của nhân vật trong "Hương vị tình thân" ở chặng cuối

Diễn xuất của Thu Quỳnh trong phần 2 Hương vị tình thân. Ảnh: NSX.
Diễn xuất của Thu Quỳnh trong phần 2 Hương vị tình thân. Ảnh: NSX.
Diễn xuất của Thu Quỳnh trong phần 2 Hương vị tình thân. Ảnh: NSX.
Lên top