Tấm Cám của Ngô Thanh Vân mất 30 tỷ vì không được chiếu ở CGV