Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tấm Cám của Ngô Thanh Vân bị từ chối chiếu tại cụm rạp lớn nhất Việt Nam CGV