“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” thu gần 22 tỷ sau 3 ngày ra rạp