“Tài năng quyết định mọi thứ, nó quyết định cả tự do”

Nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh: Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA
Nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh: Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA
Nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh: Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA
Lên top