Tái bản cuốn sách: "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID -19"

Diện mạo cuốn sách "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19". Ảnh: Trần Kiều
Diện mạo cuốn sách "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19". Ảnh: Trần Kiều
Diện mạo cuốn sách "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19". Ảnh: Trần Kiều
Lên top