Vụ tranh cãi “đạo văn” giữa hai tiểu thuyết “Chim ưng và chàng đan sọt” và “Sương mù tháng giêng”:

Tác giả Uông Triều xin lỗi vì đã xúc phạm nhà văn Bùi Việt Sỹ