Tác giả thơ "Làng quan họ quê tôi" qua đời vì trọng bệnh

Nhà thơ Phan Hách.
Nhà thơ Phan Hách.
Nhà thơ Phan Hách.
Lên top