Tác giả bài thơ ồn ào "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" giờ ra sao?

Tác giả bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" vẫn miệt mài gieo hạt trên cánh đồng chữ. Ảnh: Văn Thành Chương
Tác giả bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" vẫn miệt mài gieo hạt trên cánh đồng chữ. Ảnh: Văn Thành Chương
Tác giả bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" vẫn miệt mài gieo hạt trên cánh đồng chữ. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top