Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tắc đường kỉ lục, rác xả ngập chợ Viềng xuân Đinh Dậu