Tác dụng ngược khi lạm dụng kịch tích ở Cây táo nở hoa, Hương vị tình thân

Hai phim "Cây táo nở hoa" và "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Hai phim "Cây táo nở hoa" và "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Hai phim "Cây táo nở hoa" và "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Lên top