Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sức sống Trường Sa qua những sắc màu tuổi trẻ

Tổ quốc nhìn từ biển. Ảnh: Trần Thành
Tổ quốc nhìn từ biển. Ảnh: Trần Thành