Sức nặng ảnh báo chí thời 4.0 nằm ở đâu?

Bức ảnh đoạt Giải thưởng lớn của WPP năm 2017 mang tên”Venezuela Crisis” (Khủng hoảng ở Venezuela) của phóng viên Ronaldo Schemidt (AFP).
Bức ảnh đoạt Giải thưởng lớn của WPP năm 2017 mang tên”Venezuela Crisis” (Khủng hoảng ở Venezuela) của phóng viên Ronaldo Schemidt (AFP).
Bức ảnh đoạt Giải thưởng lớn của WPP năm 2017 mang tên”Venezuela Crisis” (Khủng hoảng ở Venezuela) của phóng viên Ronaldo Schemidt (AFP).
Lên top