Sự trưởng thành của Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân và các Quán quân, Á quân nhí

Các Quán quân, Á quân nhí trưởng thành sau nhiều năm. Ảnh: NVCC.
Các Quán quân, Á quân nhí trưởng thành sau nhiều năm. Ảnh: NVCC.
Các Quán quân, Á quân nhí trưởng thành sau nhiều năm. Ảnh: NVCC.
Lên top