Sự trở lại của Jack, Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm: Thành tích có còn ấn tượng?

Jack, Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm cùng trở lại. Ảnh: NSCC, MTP.
Jack, Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm cùng trở lại. Ảnh: NSCC, MTP.
Jack, Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm cùng trở lại. Ảnh: NSCC, MTP.
Lên top