Sự thay đổi của H'hen Niê và 2 Á hậu "Hoa hậu hoàn vũ 2017" sau 4 năm

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: MU.
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: MU.
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: MU.
Lên top