Sự thật về sách quý bị đem bán cho đồng nát ở Bộ VHTTDL

Trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.