Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sự kiện đặc biệt cho những người yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam