Sự kiện đặc biệt cho những người yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam