Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh bị Hồ Văn Cường “vượt mặt” ở VTV Awards 2016